3 Obserwuję
MegSheep

Myślozbrodnia

"Cóż to czytasz mości książę? Słowa, słowa słowa."